top of page

KVALITET OG RESULTATER HAR HELT KLART EN SAMMENHENG!

Sannheten er at du gjør kroppen din en skikkelig tjeneste om du sørger for å få i deg tilstrekkelig med Omega 3-fettsyrer. DHA og EPA Omega 3-fettsyrer er essensielle for at kroppen skal fungere optimalt. Dette er fordi de bidrar til normal hjerte- og hjernefunksjon. Enkelt forklart bidrar fettsyrene til at kroppen fungerer som et veloljet maskineri.


Omega 3 er ikke noe vi bruker over en kort periode i livet, men noe du trenger hver dag, livet ut. Vi trenger Omega 3-fettsyrer alle som én, fra 6 måneder FØR vi blir født, og helt til vi blir gamle. Spesielt viktig er fettsyrene for barn, gravide og eldre.


Forskningen på dette området viser klart at kosthold med for mye Omega-6 og da lavt på Omega-3 tvinger frem betennelses tilstander i kroppen! Kort fortalt; for mye Omega-6 fremmer betennelser og Omega-3 demper. Det er derfor viktig med et kosthold som har en balanse mellom fettsyrene.


Når det er sagt så skal vi ha noe inflammasjon i kroppen da de har som oppgave å beskytte mot infeksjoner! Men det er når dette blir mer eller mindre kronisk at det blir utfordringer i balanseforholdet; derav de mange ulike livsstils sykdommer vi har i dag.


Forholdet mellom Omega-6 og Omega-3 kan justeres med tilstrekkelig inntak av omega 3 (i mat eller som tilskudd av god kvalitet).
CELLEMEMBRANEN

Forholdet mellom omega 6 og omega 3 fettsyrer i cellemembranen sier noe om tilstanden til cellene og deres mulighet til å fungere optimalt.


For mye omega 6 i forhold til omega 3 gir oss stivere cellevegger. Cellene kan da slite med å få næring inn og avfall ut (og vi blir fort slitne og trøtte, får hjernetåke etc).


All næring inn til cellene og avfallsstoffer ut av cellene må gjennom cellemembranen.


Riktig forhold av disse fettsyrene blir da viktig for en funksjonell cellemembran.

Som sagt er det ikke noe stort problem å få tilført rikelig med Omega 6 via kostholdet vårt. Det er derimot mye vanskeligere å få dekket kroppens behov for omega 3 uten å ta tilskudd. Tilgangen til matvarer naturlig rik på Omega 3 er få og vi kan oppnå stor helsegevinst ved å ta et tilskudd av Omega- 3 tilskudd.


STATISTIKK OG TEST

Vi har en solid statistikk å vise til og sitter på verdens største database av analyserte fettsyretester (en enkel blodprøve du kan ta hjemme).

Vi har utført over 800 000 fettsyretester globalt, og gjennomsnittet ved første test viser at 95% er i ubalanse!! Statistikken viser også at etter 120 dager (de røde blodcellene i kroppen vår har en levetid på 120 dager) på produktene kommer de fleste i balanse/semi balanse.


I Norge er det totalt utført 82 225 tester per i dag og det er gledelig å se at dette tallet også vokser daglig! Det betyr at flere ser betydningen av dette for å ta vare på sin helse!


*Fordelingen er slik i Norge:


🔴Gjennomsnittlig Omega 6:3 balanse på de første testene 11, 2 :1


🟢 Gjennomsnittlig Omega 6:3 balanse på andre test er: 2, 7: 1


*Det er anbefalinger fra WHO at vi skal ha en Omega 6:3 ratio på 4:1.

Vitenskapen derimot anbefaler 3:1. Jo lavere omega 6 score, desto bedre. En god balanse mellom omega 3 og 6 er viktig hele livet, fordi den påvirker blant annet hjertet, hjernen, immunforsvaret og leddene våre!
Fettsyretesten og tilbakemeldingene viser at produktene fungerer og gjør en stor forskjell. Det både ser og erfarer jeg selv hver eneste dag.


Vårt og mitt ønske og mål er å bidra til å hjelpe deg til et liv i balanse, og ved hjelp av vår BalanceTest (fettsyretest) kan du måle og følge fremgangen din!


Kan det være at dersom du opplever at kroppen ikke får full effekt av vitamin og

mineraltilskuddene du tar - at det har noe med tilstanden på cellemembranen?


Ta kontakt med meg om du ønsker å vite hva dette innebærer!

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page