top of page

This habit will change your life

Jeg ble faktisk både motivert og inspirert av å høre hva denne damen Mary Theresa Tringale sier. Kanskje spesielt for mange av oss som i lengre tid har sittet på hjemmekontor og kanskje har hatt mindre fysisk aktivitet. Jeg har definitivt hatt ett år med mindre aktivitet, men det er kun meg selv som kan gjøre noe med dette.


Hva med deg - har hjemmekontor satt sitt preg på deg og eventuelt hvordan merker du det?


11 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page