top of page

Spennende! Lær om forskjellen på akutte og kroniske inflammasjoner?

Updated: Aug 17, 2021


Vi skiller mellom akutte og kroniske inflammasjoner. Akutte inflammasjoner er en mekanisme som er livsviktig for oss og som kroppen benytter både som beskyttelse og reparasjon. Det fungerer som et skjold mot inntrengere som bakterier og virus. Det er en nødvendig reaksjon som menneskekroppen ikke kan leve uten! ❤️Hvilke funksjoner har de i kroppen vår?

Kroniske inflammasjoner oppstår når immunsystemet reagerer kontinuerlig overfor en kronisk sykdom, kjemisk skade eller når det mistolker kroppens egne molekyler som fiender. En auto immun betennelse skjer når immunsystemet ikke fungerer optimalt. Kroppen setter da i gang en inflammasjon for å reparere skaden, men i stedet motvirker kroppen sin egen helbredelse og begynner å skade seg selv. Leddgikt, astma, psoriasis og eksem er eksempler på sykdommer som skyldes auto immun inflammasjon.


Alle sykdommer som slutter på – itt er inflammasjoner, eksempelvis artritt, kolitt, bronkitt, vaskulitt osv. En system-inflammasjon gir ofte diffuse symptomer som smerter overalt, tretthet og mangel på energi!

Når vi eldes, øker kroppens betennelsesnivå. Mangelfullt kosthold, stress, søvnmangel og miljøgifter er faktorer som er med på å framskynde disse prosessene!

Er vi først blitt syke, kan betennelsesdempende- eller smertestillende medisin dempe symptomene, men ikke fjerne årsaken.


De siste årene har det vært mye fokus på forebygging og lindring blant forskerne og fagpersoner, nettopp fordi de har blitt klar over hvor hemmende betennelseslidelser er!


Kan kostholdet vårt ha betydning?

Kostholdet spiller en vesentlig rolle i den sammenhengen!

Det finnes mat som hisser og mat som demper betennelser.

Så ved å gjøre gode valg i hverdagen, kan du gjøre mye for egen helse og livskvalitet!


Men det beste av alt!

Omega 3 har en betennelsesdempende effekt! Derfor anbefaler vitenskapen å ha et forhold mellom omega 6 og 3 som er 3:1 eller lavere! Det vil gi kroppen de beste forutsetningene for å fungere optimalt, samt reduserer risikoen for å rammes av ulike sykdommer!


Bruk kommentarfeltet om du har spørsmål.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page