top of page

Denne maten ga utslag blant barn: Hadde dårligere fysisk form

Er du opptatt av å ta vare på helsen for deg og dine barn? Ja da bør du lese denne artikkelen.


I en ny studie har de sett på hva inntaket av ultraprosessert mat kan gjøre med barn. Og resultatene er ikke særlig oppløftende


Utdrag: ."Barn helt ned i alderen 3-5 år som hadde et høyt inntak av ultraprosessert mat, hadde dårligere motorikk enn andre barn. Ved 15 års alderen så forskerne også at ungdommen var i fysisk dårligere form30 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page