top of page

Anbefales: Dr. Paul Clayton

Updated: Mar 27, 2023


Lettleste og et utrolig interessant tema som gjelder oss alle. Hvordan påvirker det vi spiser helsen vår og hvilke skader det moderne kostholdet har påført oss.

Den andre boken tar for seg Immunforsvarets mange lag og hvorfor immunsystemene våre er mindre effektive nå enn tidligere.

Jeg har noen eksemplarer av bøkene. Send meg en melding om vil sikre deg en av bøkene.

Kr 300 inkl frakt


Helse og mat er et komplekst tema, men masse kan gjøres på en enkel og lettforståelig måte, takk og pris.


Litt om Dr. Paul Clayton

Dr. Clayton er en pioner innen forskning på de farmakologiske effekter av til matvarer og botaniske ingredienser – og hvordan de påvirker helsen og den fysiske ytelsen. Han tok doktorgrad i nevrofarmakologi ved universitetet i Edinburgh. Han er tidligere styreformann for Forum on Food & Health - Royal Society of Medicine, og er Fellow ved Institute of Food, Brain & Behavior ved universitetet i Oxford.

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page